KTU alumnų asociacija

KTU Alumnas - Antspaudas
visam gyvenimui!

Renginiai

P A T K Pn Š S

Šiuo metu asociacija vienija narius

Užsiregistruok!

Apie mus

Tai savanoriška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Kauno politechnikos instituto (KPI) absolventus. Įregistruota 2011 m. gruodžio 5 d., asociacija šiandien vienija daugiau nei 1000 įvairių laidų absolventų.

Misija: Tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios KTU alumnų bendruomenės puoselėjimas.
Vizija: KTU alumnai - partneriai visam gyvenimui.
Vertybės:

 • Partnerystė
 • Savanorystė
 • Iniciatyvumas
 • Pagalba ir parama 

KTU Alumni veiklos kryptys:

 • Alumnų bendruomenės vystymas ir stiprinimas
 • Aktyvus dalyvavimas Universiteto veikloje
 • Parama – Universitetui, studentams ir absolventams

 Nauda tampant nariu:

 • Žinios (mokymasis visą gyvenimą, paskaitos, seminarai, mokymai);
 • Partnerystė (tinklaveika, parama, asmeninių ir profesinių kontaktų tinklo plėtimas);
 • Saviraiška ir pripažinimas.

Narystės tipai:

 • Asocijuotas narys, turintis teisę gauti informaciją apie asociacijos veiklą bei dalyvauti asociacijos veikloje.
 • Tikrasis narys, mokantis nustatyto dydžio nario mokestį, turintis teisę gauti informaciją apie asociacijos veiklą, dalyvauti asociacijos veikloje bei balsuoti susirinkimų metu, kelti savo kandidatūrą į valdybą ar prezidento pareigas.

Narystės mokestis:

Tikrieji nariai moka Asociacijos narių susirinkimo metu nustatytą moekstį (20 Eur). 
Mokestį sumokėti galima: http://www.ktualumni.lt/mokestis

KTU alumnų asociacijos susirinkimai:

KTU alumnų sugrįžtuvės
KTU alumnų konferencija "Lietuvos aukštojo mokslo strategija.Kokia ji?" 2016 (vaizdo įrašas)
KTU alumnų asociacijos visuotinis narių susirinkimas 2015  ir vaizdo įrašas yra čia 
KTU alumnų asociacijos visuotinis narių susirinkimas 2013
KTU alumnų asociacijos visuotinis narių susirinkimas 2012 
KTU alumnų asociacijos steigiamasis susirinkimas 2010