KTU alumnų asociacija

KTU Alumnas - Antspaudas
visam gyvenimui!

Renginiai

P A T K Pn Š S

Šiuo metu asociacija vienija narius

Užsiregistruok!

Valdyba

KTU alumnų asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas.

Valdybą sudaro devyni nariai: asociacijos prezidentas, šeši KTU alumnų asociacijos visuotininio  susirinkimo metu išrinkti nariai, KTU deleguotas atstovas ir KTU studentų atstovybės deleguotas atstovas.

Arūnas Laurinaitis

UAB "Averditum" direktorius, LPK viceprezidentas

„Esu KTU patriotas. Jaučiuosi subrendęs grąžinti tai, ką esu gavęs iš universiteto, tokiu būdu atidėkoti už tai, koks esu, kokį mane sukūrė, už tai, kaip mąstau ir kaip elgiuosi.“

Dalius Misiūnas

"SBA baldai" generalinis direktorius

„Mūsų tikslas – ugdyti ir stiprinti pasididžiavimą Universitetu, leidžiant absolventams sugrįžti, dar kartą „prisiliesti“ prie Universiteto.“

Darius Vaičiulis

UAB „Spaineta" direktorius

„Alumnų valdybos vienas iš uždavinių – sustiprinti alumnų asociaciją, kad ji taptų galinga jėga.

Tomas Urbonas

UAB „Sonaro" direktorius

„Kai tiki universitetu, kurį baigei, savaime ateina noras kurti, daryti, neatitrūkti.

Edita Gimžauskienė

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė

Andrius Vilkauskas

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas

„Subrendę ir įgiję patirties turime galimybę Univeristetui grąžinti mintį ir idėją, koks universitetas galėtų būti rytoj."

Greta Stupelytė

KTU mentorystės programos koordinatorė

Aurelija Valantonytė

KTU Studentų atstovybės deleguota valdybos narė