KTU alumnų asociacija

KTU Alumnas - Antspaudas
visam gyvenimui!

Renginiai

P A T K Pn Š S

Šiuo metu asociacija vienija narius

Užsiregistruok!

Valdyba

KTU Alumnų valdyba yra kolegialus strateginis Asociacijos valdymo organas.

Valdybą sudaro devyni nariai: šeši KTU Alumnų susirinkimo metu išrinkti nariai, KTU deleguotas atstovas, KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas ir Asociacijos prezidentas pagal pareigas.

Dalius Misiūnas

"Lietuvos energija"

Veiklos sritis asociacijoje: Prezidentas, finansai ir lėšų pritraukimas

Edita Gimžauskienė

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė

Veiklos sritis asociacijoje: Vidinė komunikacija, renginiai

Tomas Urbonas

SONARO, UAB direktorius

Veiklos sritis asociacijoje: IT sektorius

Vyda Mozūriūnienė

UAB COMFORT HEAT generalinė direktorė, KTU EMBA Alumni tarybos prezidentė

Veiklos sritis asociacijoje: Išorinis viešinimas

Robertas Alzbutas

LEI Vyresnysis mokslo darbuotojas; KTU profesorius

Veiklos sritis asociacijoje: Strategija ir inovacijos

Saulius Rūtelionis

UAB "Verslo draugai"

Veiklos sritis asociacijoje: Alumnų asociacijos veiklų vystymas

Aleksandras Targamadzė

KTU profesorius

Veiklos sritis asociacijoje: IT sektorius, veiklos vystymas

Sigitas Stanys

KTU profesorius

Veiklos sritis asociacijoje: Naudos, pridėtinė vertė

Julija Stanaitytė

KTU Studentų atstovybė

Veiklos sritis asociacijoje: Savanorių pritraukimas, išorinis viešinimas