KTU alumnų asociacija

KTU Alumnas - Antspaudas
visam gyvenimui!

Renginiai

P A T K Pn Š S

Šiuo metu asociacija vienija narius

Užsiregistruok!

Valdyba

KTU alumnų asociacijos valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas.

Valdybą sudaro devyni nariai: asociacijos prezidentas, šeši KTU alumnų asociacijos visuotininio  susirinkimo metu išrinkti nariai, KTU deleguotas atstovas ir KTU studentų atstovybės deleguotas atstovas.

Arūnas Laurinaitis

UAB „Averditum

„Esu KTU patriotas. Jaučiuosi subrendęs grąžinti tai, ką esu gavęs iš universiteto, tokiu būdu atidėkoti už tai, koks esu, kokį mane sukūrė, už tai, kaip mąstau ir kaip elgiuosi“ (2017-06-03)

Dalius Misiūnas

UAB "Lietuvos energija" generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas

Darius Vaičiulis

UAB "Spaineta" direktorius

Tomas Urbonas

UAB „Sonaro" direktorius

Edita Gimžauskienė

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė

Andrius Vilkauskas

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas

Greta Stupelytė

KTU mentorystės programos koordinatorė

Aurelija Valantonytė

KTU Studentų atstovybės deleguota valdybos narė