Kviečiame tapti karjeros mentoriumi / We invite you to become a career mentor

Kauno technologijos universitete nuo 2013 m. veikia unikali mentorystės programa GUIDed. Karjeros mentorius skatina, moko, pataria, padeda, ugdo ir įkvepia studentą. Jūsų karjeros kelias jam įdomus, o savojo jis dar tik ieško. Universiteto mentorystės programoje laukiami įvairių sričių specialistai, o ypač laukiami ekspertai iš informacinių technologijų, inžinerijos ar duomenų analitikos sričių, nes šiose srityse karjeros mentorių poreikis didžiausias. Karjeros mentorių registracija vyksta iki rugpjūčio 31 d. el. paštu guided@ktu.lt. 

__________________________________________________

Kaunas University of Technology since 2013 runs a unique mentorship programme GUIDed. A career mentor encourages, teaches, advises, helps, educates and inspires the student. Your career path is interesting to him, and he is still looking for his own. The mentorship programme welcomes professionals from a variety of fields, especially experts in the areas of information technology, engineering or data analytics, as the students from these fields have the greatest need for career mentors. Registration for career mentors is open until August 31st by e-mail guided@ktu.lt.